Samenleven

AMBULANTE (gezins)BEGELEIDING

In jouw proces van worden en ZIJN wie je ten diepste bent, zul je je ook opnieuw moeten afstemmen op- en gaan verhouden tot je leefomgeving. Denk hierbij aan je partner of je gezin, maar ook aan je werk of onze samenleving. Soms raakt hierdoor tijdelijk het evenwicht op verschillende vlakken of leefgebieden verstoord.

Soms is het fijn of nodig dat er dan iemand meekijkt in jouw leefomgeving om samen te onderzoeken wat nodig is om het evenwicht te herstellen. Je komt dan niet naar de praktijk, maar ik kom dan naar jou toe. Samen kijken we dan JIJ nodig hebt om en jezelf te zijn en in balans en harmonie te kunnen SAMENLEVEN.

Ik ben SKJ geregistreerd en mag dus als jeugd en gezinsprofessional op pad

error: Content is protected !!