Levenskunst

Kunstzinnig Dynamisch Coachen

Ieder mens draagt veel eigen kennis en wijsheid met zich mee, vaak zonder het bewust te weten. We zijn allemaal op zoek naar antwoorden. Maar we zijn ons niet bewust dat alle antwoorden al klaar liggen in ons zelf om gevonden te worden.

Kunstzinnig Dynamisch Coachen (KDC) kan jou helpen antwoorden te vinden in jou. Daar waar woorden niet toereikend zijn en niet kunnen uitdrukken wat jij voelt, weet of bedoeld. Daar zullen beelden alleszeggend zijn.

Vanuit intuïtie, creatie, verbeelding, beweging, muziek (stem/klank),  verstilling en ontspanning jezelf (beter)leren kennen.

Vanuit verbinding met jezelf, ontdekken wat jij nodig hebt en daar met aandacht en liefde vorm en richting aan geven.

 

Kunstzinnig dynamisch coachen richt zich op:

– Persoonlijke ontwikkeling en Groei

– Bewustwording en Transformatie

En dit alles op een speelse en lichte manier die bijdraagt

aan jouw levenslust. Van hieruit ontstaat Levenskunst.

Levenskunst  kent veel vormen

en ontstaat door er zelf werk van te maken!

20180702_130916

Voor Wie?

Binnen een sessie of traject Kunstzinnig Dynamisch Coachen wordt alles,  (dus ook de materialen en werkvormen) afgestemd op wat goed is en voelt voor jou. Hiermee is deze methode geschikt voor alle leeftijden, levensfasen  en levensvragen. Ik heb me gespecialiseerd in het werken met kinderen en ouders, jongeren en volwassenen.

Je hoeft geen kunstenaar te zijn, je hoeft niet creatief te zijn. Het gaat om authentiek zijn. De wens hebben je unieke zelf te leren kennen en de ruimte te geven om te groeien en te ontwikkelen.

Om je nou één sessie volgt of een aantal sessies binnen een traject. We starten bij jouw vraag. Via een verkennende, verdiepende en voltooiende fase, diep jij jouw antwoord op in jezelf en veranker jij wat voor jou waardevol is en betekenis heeft.

Persoonlijke ontwikkeling en Groei

Het gebied van persoonlijke ontwikkeling gaat over alles wat te maken heeft met de ontwikkeling van jouw zelfbewustzijn, je identiteit, je talenten en potentieel. Met als doel het vergroten van de kwaliteit van leven en het realiseren en manifesteren van dromen en aspiraties.

De definitie van ontwikkelen die mij als coach het meeste aanspreekt is:

– ’iets ontwikkelen’: een aanwezige aanleg laten ontvouwen en tot bloei brengen

Ik richt me op jouw ontwikkeling en groei als mens. Om dat wat in aanleg al  in jou aanwezig is, naar boven te halen zodat het zichtbaar en tastbaar wordt voor jou.

Bewustwording en Transformatie

Bewustworden is een proces waarbij je tot het volle besef van iets komt. Vanuit je onderbewuste word je dingen gewaar. Hierdoor krijg je inzicht in jouw situatie, op jouw leven en kun je hier keuze’s in maken en invloed op uitoefenen. Dit leidt tot transformatie; omvorming,verandering. Je geeft jouw leven een andere wending.

error: Content is protected !!